ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Generel veřejného osvětlení

Generel VO je jedním ze základních dokumentů pro plánování rozvoje zařízení VO v daném městě či obci. Je hlavním souborem pravidel, požadavků zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO.

Generel VO především stanoví světelnětechnické parametry VO bez ohledu na jeho skutečný stav. Generel VO vychází především z údajů pasportu místních komunikací a silničních průtahů, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu a platných technických norem. Hlavní součástí generelu VO je přiřazení tříd osvětlení jednotlivým osvětlovaným pozemním komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna. Z přiřazených tříd osvětlení vyplývají světelnětechnické požadavky na osvětlení. Tato část generelu je podkladem správce pro VO při zadávání konkrétních úkolů projekčním, elektromontážním a stavebním organizacím.

V rámci vypracování textové části generelu VO nabízíme odvození tříd osvětlení dle ČSN CEN/TR 13201-1 a přiřazení požadavků na osvětlení jednotlivých pozemních komunikací (nebo jejich úseků) dle ČSN EN 13201-2.

Mapová část generelu VO představuje vypracování mapy s barevným značením místních komunikací dle přiřazených tříd osvětlení.


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz