ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

O nás...

Naší prioritou je veřejné osvětlení. V rámci veřejného osvětlení se zaměřujeme především na zpracováním pasportů, generelů, koncepcí a plánů obnovy.

Naší parketou je i rušivé světlo a světelné znečištění. V oblasti zpracováváme studie vlivu světelných reklamních zařízení a venkovních osvětlovacích soustav na životní prostředí.


Ing. Jaroslav Kotek

vzdělání:
elektrotechnická fakulta ČVUT, specializace na světelnou techniku

zaměstnání:
2009 – dodnes: ANODA, s.r.o. – manažer
2007 – 2009: AKTÉ spol. s r. o. – manažer
2000 – 2007: ELTODO EG, a.s. – vedoucí odboru Světelná technika
1993 – 2000: Thorn Lighting CS, spol. s r. o. – světelný technik, od r. 1997 technický ředitel
1981 – 1993: Tesla Holešovice – odbor Výzkumu světelné techniky
od r. 1986 vedoucí Výzkumu veřejného osvětlení a osvětlení sportovišť
1983 – 1986 Výzkum průmyslového světlení
1981 – 1986 Výzkum bytového a společenského osvětlení

ostatní kvalifikační předpoklady:
- certifikát pro měření osvětlení
- zpracovatel české verze evropské normy pro osvětlení pozemních komunikací
- člen technické normalizační komise (TNK) č. 76 – Osvětlení
- zástupce ČR ve 4. divizi (Osvětlení a signalizace v dopravě) Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE)
- člen předsednictva Českého národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování (ČNK CIE)
- předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (od jejího založení 1991 do r. 2009)

 

Bc. Lenka Kotková

vzdělání:
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

zaměstnání:
1996 – dodnes: Astronomický ústav AVČR, odborný pracovník
2001 – 2012: Český hydrometeorologický ústav, meteorolog a programátor

pracovní zkušenosti:
měření, zpracování dat, data mining, vizualizace, vývoj a správa databází - obory fotometrie, astrometrie, spektroskopie, doprava, lékařství...

práce pro firmu ANODA, s.r.o:
programování databází, výzkum (vyhodnocování měření, modelování)
spolupráce na tvorbě pasportů veřejného osvětlení - práce v terénu, databáze, mapy a výkresy


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz