ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Rušivé světlo

Pojmy rušivé světlo a světelné znečištění u nás byly donedávna neznámé. Předmětem všeobecného zájmu se staly teprve v roce 2002 v souvislosti s novelou zákona o ovzduší.

Rušivé světlo (obtrusive light) je neužitečné světlo, které svými kvantitativními, směrovými nebo spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvětšuje obtěžování, nepohodu, rozptylování nebo omezuje schopnost zjistit zrakem podstatné sdělení.

Světelné znečištění (light pollution) je všeobecný pojem znamenající celkový souhrn všech nepříznivých vlivů umělého osvětlení.

V rámci tlaku na zmírnění nepříznivých vlivů staveb na životní prostředí je v posledních létech stále častěji požadováno i vyhodnocení nepříznivých vlivů osvětlení.

Nabízíme studie vlivu světelných reklamních zařízení a venkovních osvětlovacích soustav na životní prostředí.


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz