ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Pasport veřejného osvětlení

Pasportizace VO je základním předpokladem racionálního přístupu ke správě, provozu a údržbě VO. Pasport VO zahrnuje databázovou a mapovou část, přičemž ideální je propojení obou těchto částí.

Bez aktualizovaného pasportu VO nelze kvalifikovaně  a komplexně posoudit stav osvětlovací soustavy, optimalizovat údržbu a provoz VO z hlediska spotřeby elektrické energie a celkových nákladů, ani zodpovědně plánovat obnovu a novou výstavbu VO.

Databázovou část pasportu VO nabízíme ve webové a lokální verzi, obě s pomocnou interaktivní mapou.

Databázová část webové verze pasportu je vytvořena v systému SQL ovládaném prostřednictvím webového rozhraní. Lokální verzi tvoří samostatný program v systému Windows nevyžadující žádné další nástroje.

Mapová část je vypracována jako výkres rozmístění světelných a zapínacích míst VO s jejich označením na podkladu katastrální mapy území obce ve vektorovém formátu DWG (AutoCAD), který je možné importovat do geografických informačních systémů, a dále PDF obrázek pro běžný náhled.

Interaktivní mapa dává okamžitý grafický přehled o rozmístění a vlastnostech komponent VO v obci. Přímo v okně s mapou lze rychle vyhledat polohu zadaného světelného nebo zapínacího místa. Kliknutím na značku zapínacího místa se barevně odliší světelná místa, jež jsou z něj napájena, a zároveň vidíme všechny dostupné parametry rozvaděče. Po kliknutí na značku světelného místa máme ihned k dispozici kompletní popis světelného místa, tedy parametry nosné konstrukce a druh svítidla včetně obrázků, typ zdroje a případné poznámky. Při zajišťování údržby VO se tedy obvykle vystačí jen s oknem s mapou. Do tabulkové části je nutno vstoupit jen při provádění aktualizací, při třídění dat dle zadaných kritérií nebo generování výstupních (např. tiskových) sestav.

Při vývoji obou verzí jsme byli vedeni snahou o jednoduché ovládání programů při prohlížení i úpravách dat. Je to dáno nejen promyšleným uživatelským rozhraním, ale i rozlišováním co nejmenšího počtu komponent při zachování možnosti dostatečně přesného popisu celého zařízení veřejného osvětlení.

Příklad výstupních sestav databázových částí pasportu VO:

 • Zapínací místa
 • Světelná místa
 • Svítidla
 • Světelné zdroje
 • Nosné konstrukce (osvětlovací stožáry, výložníky apod.)
 • Místní komunikace s počty světelných míst a svítidel
 • Vlastnosti soustavy VO
  • - Celkový příkon soustavy VO
  • - Celkový počet zapínacích míst
  • - Celkový počet světelných míst
  • - Celkový počet svítidel
  • - Počet svítidel na zapínacích místech
  • - Zatížení zapínacích míst
  • - Počet jednotlivých typů svítidel, nosných konstrukcí i ostatních komponent
 • Úkony na světelných a zapínacích místech


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz